HEM

 

En lite annorlunda form av

zen

Om ditt liv idag störs av det förflutna så lever du fortfarande i det förflutna. Handla annorlunda från och med nu och din framtid kommer bli annorlunda. Detta är den enkla principen om karma. Det är poänglöst att fråga sig tusen ”varför?” Gör det nu! Handla nu! Slösa inte bort din tid.

KUANYIN

 

Välkommen!

 

Kuanyin Mandala School of Zen 観音曼荼羅禅宗 är en oberoende skola inom den zenbuddhistiska traditionen som grundades 2012. Skolan erbjuder intresserade möjligheten att tillsammans i gemenskap studera och praktisera kinesisk och japansk zenbuddhism i en unik annorlunda form som även rymmer viss teori och metod från Rena Landets buddhism (Jōdōshū 浄土宗) och Lotus-skolans buddhism (Tendai 天台宗), den senare med inslag av esoterisk tantrisk buddhism (vajrayāna-mikkyō 密教).

 

Syftet med den här formen av synkretistisk Zen är att främja till positiv självutveckling, insikt och skapandet av lycka på livets alla områden. Vår skola erbjuder en ”mjuk” Zen utan den rigorösa disciplin som oftast präglar många zenbuddhistiska skolor. Här har vi fokus på uppmärksam närvaro, utvecklande av tro och tillit (shinjin 信心) till "Annan kraft" större än oss själva och vår egen prestation (tariki 他力) och en kärleksfull attityd till oss själva, varandra och till vår egen praktik.

 

All undervisning och utövning som sker i våra sammankomster är därför centrerad kring de egenskaper som personifieras av den kvinnliga buddhan KuanYin (Kwannon 観音), en symbol för den feminina vishetens arketyp (i tibetansk buddhism motsvarande gudinnan Tārā), och i henne ser vi ett ideal som vi tror behövs särskilt mycket i den tid i vilken vi nu lever.

 

Även om praktiken i Kuanyin Mandala är stadigt förankrad i den kinesisk-japanska traditionen, är den väl anpassad till modern, västerländsk kulturkontext. Till Kuanyin Mandala School of Zen är alla välkomna att studera och praktisera utifrån sina individuella förutsättningar oberoende kön eller könsidentitet, etnisk eller social bakgrund, sexuell läggning eller religiös tro. Zen är en väg till andlig frihet bortom dogmer, doktriner och religiösa påbud. Vi anser att en människas tro växer fram genom erfarenheter och upplevelser, och därför må var och en med tiden genom praktiken formulera sin egen tro på det sätt som passar honom eller henne.

 

Vill du komma och pröva vår skola?

Vår zendō 禅堂 (träningscenter) ligger i samma byggnad som Liberala Katolska Kyrkan, Stora Essingen Flottbrovägen 5, (ingång från baksidan). Vi träffas vanligtvis på tisdagar 18.30-21.00. Nya deltagare bör komma redan klockan 18.00 för introduktion. Under fliken ”ZENDO” finns kalendarium för våra aktiviteter. Vi finns också som öppen grupp på Facebook: www.facebook.com/groups/kuanyinschool.

 

Kontakt:

Ryūsan Thorbjörn Carlsten

Mobil: 073-204 24 05

E-mail: info@kuanyinmandala.se