HEM

NON PROFIT ORGANIZATION

IDEELL FÖRENING

802490-2960

 

 

Om ditt liv idag störs av det förflutna så lever du fortfarande i det förflutna. Handla annorlunda från nu, och din framtid kommer att bli annorlunda. Detta är den enkla principen om karma. Det är helt poänglöst att fråga sig tusen "varför?" Gör det nu! Agera nu! Slösa inte bort din tid.

KUANYIN

 

 

Zen 禅

... men lite annorlunda

KUANYIN MANDALA SCHOOL OF ZEN 観音曼荼羅禅宗 är en självständig skola och samfund (sangha) inom den zenbuddhistiska traditionen som erbjuder intresserade möjligheten att studera och praktisera Zen tillsammans i gemenskap med erfarna lärares handledning. Vår praxis som följer både kinesisk och japansk tradition innefattar zazen 坐禅 (zen-meditation), nembutsu 念佛 (kontemplativ bön), olika former av undervisning samt ceremonier där vissa former av praktik även rymmer metoder från den tantriska buddhismen (mikkyō 密教 ).

 

Som vår skolas namn visar, intar den kvinnliga buddhan Kuanyin 観音 positionen som särskilt centralt vördnadsobjekt (honzon 本尊) som symbol för vishetens feminina aspekt och den kärleksfulla medkänsla-aspekten som vi tror behövs särskilt mycket nu i vår tid. Alla ritualer och ceremonier är därför särskilt relaterade till Kuanyin, och på vår butsudan 仏壇 (altare) är Kuanyins bild placerad i centrum för att inspirera oss att förverkliga visdom och medkänsla i vårt dagliga liv.