HEM

För bästa vy och funktion, använd Mozilla Firefox. Saknar du den?

Hämta den här: https://www.mozilla.org/sv-SE/firefox/new/

 


If your life now is disturbed by the past you are still living in the past. Act different from now on and your future will be different. That is the very simple law of karma. It is pointless to ask thousands “why?” Just do it! Just act! Don’t waste your time.

 

KUANYIN (THE WISDOM OF THE LOTUS SUTRA)

Kuanyin Mandala

              School of Zen

Välkommen!

 

KUANYIN MANDALA SCHOOL OF ZEN 観音曼荼羅禅宗 är en självständig skola och samfund inom den zenbuddhistiska traditionen som grundades 2012. Vi erbjuder intresserade möjligheten att studera och praktisera zenbuddhismen tillsammans i gemenskap med handledning av certifierade lärare.

Tradition

 

Kuanyin Mandala School of Zen härleder sina prästordinationer (shukke tokudo 出家得度) till den japanska Sōtō-Zen-traditionen via zenmästaren Taisen Deshimaru-rōshi (1914–1982) som grundade en mission i Frankrike i slutet av 1960-talet. Kuanyin Mandala är dock en oberoende skola som utvecklat sin egen unika praxis som även inkluderar inslag av Pure Land Buddhism (nembutsu 念佛) och japansk vajrayāna (mikkyō 密教).

 

Praktik

 

Den huvudsakliga praktiken i Kuanyin Mandala är utövandet av zen-meditation (zazen 坐禅), recitation (shōmyō 声名) samt ritualer/ceremonier (rai 礼). Här erbjuds också buddhistiska studier i form av föredrag och seminarier på en akademisk kvalitetsnivå då vi anser att buddhismen är en andlig väg som talar till både kropp och intellekt där alla kunskaps-aspekter är viktiga – de teoretiska såväl som de praktiska.

Vi har för närvarande verksamhet i Stockholm, Motala och Helsingborg.

Håll dig uppdaterad! Följ oss på facebook.